Udgivelser/Downloads

 • Da Lyset kom til Verden – Julesuite

  Julesuiten ”Da lyset kom til verden” for lige stemmer og harpe består af 11 satser. Suiten falder overordnet i to dele: advent og jul, og består af ældre og nyere danske salmer foruden bibelske og latinske tekster. Nogle af sangene stammer fra den finsk-svenske skolesangbog Piae Cantiones (fromme sange) fra 1500-tallet. Musikken er både bearbejdelser af ældre salmemelodier og nyskrevne melodier.
  Sammensætningen er en blanding af strofiske og gennemkomponerede satser, enkelte steder med diskant og soli. Endelig er der et Intermezzo for harpe solo.
  Suiten indledes med et Introitus ”Veni, veni Emmanuel” som kan anvendes til procession. Satsen kan også anvendes som Exitus.
  Har man ikke harpe til sin rådighed, kan harpestemmen udføres på klaver.
  Varigheden for det samlede værk er ca. 30 minutter.

  Satserne kan opføres i uddrag eller enkeltvis, f.eks. som kormusik i tiden omkring advent, jul, helligtrekonger og Mariae bebudelse, foruden De Ni Læsninger.