10 bibelmotetter

Seks motetter for SATB er nu blevet til ti, og det bliver det endelige antal. Motetterne er fortrinsvis tænkt til gudstjenestebrug. Det er korte satser, hver med en varighed på 1 – 2 min. Teksterne er korte bibelcitater. Downloads/Blandet kor/Ti bibelmotetter.