Da Lyset kom til Verden

Min Julesuite “Da lyset kom til verden”er nu udgivet på forlaget Mixtur i samarbejde med FUK (FUK 148). Melodistoffet er bearbejdelser af ældre salmemelodier og nyskrevne melodier. Nogle af sangene stammer fra den finsk-svenske skolesangbog Piae Cantiones (Fromme sange) fra 1500-tallet. Tekstdelen består af ældre og nyere danske salmetekster foruden bibelske og latinske tekster.

Værket er i 11 satser og falder overordnet i to dele: Advent og jul. En af satserne er for harpe solo.

Suiten indledes med en middelalderlig hymne, hvorunder går koret i procession. Derefter bevæger musikken sig over i sange og salmer der beskriver adventstiden. I værkets anden del er det Jesu fødsel og juletiden der beskrives og lovsynges.

Harpe og lige stemmer klinger af jul og jeg har lagt vægt på at skabe en afvekslende og festlig optakt til juletiden med satser som spænder fra det inderlige og varme til det festlige og sprudlende udtryk.

Skriv et svar