Udgivelser/Downloads

 • Påskemusik

  Denne samling af påskemusik er beregnet på anvendelse ved påskens gudstjenester.

  Værket er inddelt så tekst og musik passer til de enkelte helligdage. Til hver af påskedagene er der et præludium og en menighedssalme. Desuden er der til hver dag et varierende antal motetter. De enkelte satser kan i øvrigt frit anvendes, hvor man synes de passer ind.

  Salmerne kan synges af solist, kor og/eller menighed. Man kan også f. eks. ved en musikgudstjeneste lave et større sammenhængende uddrag, og endelig kan hele påskemusikken opføres ved koncert. Samlet varighed er ca. 45 min.

  Alle sangsatserne kan udføres af en solostemme. Salmerne kan desuden udføres af kor (b-numrene) Motetten nr. 23 ”Syng en ny sang for Herren” forekommer både som solosang og som kormotet. Endelig er det i nr. 4, 11 og 19 angivet som en mulighed, at man kan veksle mellem solo og énstemmigt kor.

  SB-PÅSKEMUSIK