Julesuite

Min Julesuite er nu færdigkomponeret og bliver uropført i Budolfi kirke tirsdag d. 11. december kl. 19.30 af Klarup Pigekor under ledelse af Christina Kjærulff. Den bygger dels på danske kendte og nyere salmer, dels på sange fra den finsk-svenske skolesangbog Piae Cantiones (Fromme sange) fra 1500-tallet. Endelig er de nykomponerede satser.

Værket er i 11 satser og falder overordnet i to dele: Advent og jul. En af satserne er for harpe solo.

Suiten indledes med en middelalderlig hymne, hvorunder går koret i procession. Derefter bevæger musikken sig over i sange og salmer der beskriver adventstiden. I værkets anden del er det Jesu fødsel og juletiden der beskrives og lovsynges.

Harpe og lige stemmer klinger af jul og jeg har lagt vægt på at skabe en afvekslende og festlig optakt til juletiden med satser som spænder fra det inderlige og varme til det festlige og sprudlende udtryk.